Angol Nyelvvizsga

ECL


Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer, így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetben, a hivatással/fogalalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Az ECL nyelvvizsgarendszerben nem csak komplex vizsgát lehet tenni, lehetőség van csak írásbeli, illetve csak szóbeli részvizsgára jelentkezni.Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, de csak a vizsga egyik, vagy másik része sikeres, a sikeres vizsgarészről kap részvizsga-bizonyítványt.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.ecl.hu oldalon olvashatók.


Kinek ajánlott?

Ami megkülönbözteti ezt a nyelvvizsgát a többitől az a tény, hogy nem tartalmaz nyelvtani feladatot, így elsősorban azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén.. A hallott szövegértési feladat itt azonban nehéz, dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik a listeninget. A szóbeli része a vizsgának azonban könnyebben teljesíthető.EUROEXAM

Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata van, amelyek közül választani lehet. Mindenütt érvényes, államilag elismert bizonyítványt ad.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.euroexam.org oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Az Euroexam olyanok tanulóknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén - fordításban és közvetítésben.TELC


A The European Language Certificates (TELC) Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek főbb jellemzője a kommunikativítás és a köznapi élethelyzetekben előforduló szituációk megfelelő alkalmazása. A vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyítványt kap kézhez, mely egyúttal Magyarországon államilag elismert, így érettségihez, felvételihez,diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli részére időszakosan kerül sor, mindenkit visszahívnak egy adott időpontra, tehát nem kell egész nap bent várakozni.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.telc.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A TELC nem a legkönnyebb vizsgák közé tartozik, mindenképpen olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik főként az írott, de a hallott szövegértés terén is erősek , akik jól és gyorsan tudnak olvasni, és általában véve jól bánnak az idővel.Az ITK ORIGO

Az ITK-ORIGO államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő. Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, komplex C típusú vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.itk.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Egyesek szerint az Origó a legnehezebb vizsga mindközül, ugyanis a pontozásnál a rossz válaszokra mínusz pontokat is osztogatnak, ezért mind írásban, mind szóban is fel kell készülni a nyelvtan helyes használatára. Olyan tanulóknak ajánlott, akik nagy és stabil szókinccsel rendelkeznek; akik szeretik a fordítást. Összességében, akiknek nagy rálátásuk van a nyelvtani rendszerre.


BME

A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete fejlesztette ki. BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető, a kétnyelvű középfokú írásbeli vizsga fordítási feladatot és nyelvismereti tesztet is tartalmaz. Lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Az egynyelvű vizsga középfokon három órás, írásbeli (2 óra 10 perc), magnóhallgatás (kb. 25 perc) és szóbeli beszélgetés (20 perc) részekből tevődik össze. Nagyon fontos, hogy ismerd a vizsga szerkezetét, hiszen ez segíti a sikeres megoldást, hisz pl. jó ha tudod, hogy minden egyes feladathoz rövidebb-hosszabb szövegeket kell megértened. A sikeres vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kapnak, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk (vizsga felépítése, vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.bmenyelvizsga.bme.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A vizsga nem könnyebb és nem nehezebb, mint a többi nyelvvizsga-fajta Magyarországon. Összességében elmondható, hogy olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik nyelvtudása mind a négy készségben (írás, olvasás, hallás, beszéd) közel azonos szintű, mivel az elérhető összpontszámban mind a négy készség azonos súlyt (25 %) képvisel.


NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁK